Mopedbil

 Vi tilbyr opplæring i klasse AM 147, mopedbil. Etter endt opplæring ved trafikkskolen og fylte 16 år kan du avlegge teoriprøven hos Statens Vegvesen. Bestått prøve gir rett på førerkort til klasse AV147.

TRINN 1 TRAFIKALT GRUNNKURS
Dette trinnet må være gjennomført før du starter med mopedbilopplæring

TRINN 2 GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING                                                                                         2760 kr

4 timer teori og praksis om grunnleggende kunnskap for sikker mopedkjøring,og forståelsen av ansvarte for bruken av kjøretøyet innebær. 

 Timer utover de obligatoriske tilpasses etter det behovet eleven har. 

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre trinnvurdering. du og lærer skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3

TRINN 3 TRAFIKAL DEL                                                                                                                  4140 kr

6 timer obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk. Hvordan mestre og samhandle med andre trafikanter.  Du skal lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

 Timer utover de obligatoriske tilpasses etter det behovet eleven har. 

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre trinnvurdering. du og lærer skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

TRINN 4 AVSLUTTENDE OPPLÆRING                                                                                               2760 kr

 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.  På dette trinnet skal du kjøre selvstendig og i god samhandling med andre trafikanter. Opplæringen vil foregå i variert miljø.

valg av kjørerute og reflektere rundt egne erfaringer.

 Timer utover de obligatoriske tilpasses etter det behovet eleven har. 

 Kjøretime à 45 minutter                                                                                                                              690 Kr

Husk! Du må ha med øvelseskjøringsbevis til hver time. Minner også om at du må søke om førerkort til klassen, før du kan teoriprøven. Se Statens Vegvesen for mer info.

Teoriprøve hos Statens Vegvesen   660 kr
Førerkort med bilde  390 kr

Priser pr. januar 2019

Laget med Solve CMS av Octi. Vi bruker cookies.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.