Traktor

Vi tilbyr opplæring til klasse T.

                All opplæring inkl. førerprøve foregår i Selbu.

Husk gyldig legitimasjon og trafikalt grunnkursbevis til alle timer.

Kjøring:

Type  Pris Tid
Kjøretime à 45 minutter kr. 800,-  
Obligatorisk opplæring:    
2 trinnvurderingstimer à 45 minutter à kr.800,-  
Lastesikringskurs 90 minutter kr. 600.-  
Leie av traktor til førerprøve kr.1 600,-  

 

Vi anbefaler også våre traktorelever å være med på kurs med teori hvor trafikkregler er i fokus. Pris for dette er kr.400. 

Minste alder for klasse T er 16 år. Bestått førerprøve gir førerkort til traktor med maksimum 40 km/t og 25 000 kg. Gir også førerrettighet til klasse AM147 (3/4 hjulsmoped) med egenvekt under 150 kg (minus batteriets vekt).

50 km/t traktor

Klasse T til T141: Minstealder er 18 år. Frem til fører har 2 års kjøreerfaring eller fyller 21 år, er førerrettigheten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

Klasse T144 (ved ervervelse av BE) til T148: Minstealder for klasse T 148 er 18 år. Førerrettigheten gjelder for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

 

Utvidelses kurset til 50 km/t består av 7 skoletimer à45 minutter, hvorav minimum 2 timer skal være praktisk kjøring. Ingen teori/praktisk prøve hos Statens Vegvesen.

Type  Pris   Dato
 Obligatorsik 7 timers kurs à 45 minutter  Kr.3 500  Fredag 18.januar
 Kjøretimer utover obligatorisk opplæring à 45 minutter (inkl leie av utstyr)  Kr.1 100  
 Leie av traktor og henger til obligatorisk kjøring  Kr.3 000  Gebyrer til Statens Vegvesen:

Type Pris
Teoriprøve 640 kr
Førerprøve 940 kr
Førerkort m/bilde 380 kr

 

Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Priser pr. januar 2019